Skip to content

Terminy kursu

Kursy odbywają się w trybie indywidualnym lub w parach (max 2 os.)

Termin ustalamy wspólnie z Kursantem.

Zajęcia odbywają się w tygodniu lub w weekend.

W celu rezerwacji napisz do mnie > studio@razowska.com

Czym różni się warsztat od kursu?

• KURS
Kurs dedykowany jest dla osób, które chciałyby dalej pracować w danej technice, poznać szeroko tą technikę i tworzyć samodzielnie prace na sprzedaż.

• WARSZTAT 
Warsztaty dedykowane są dla osób, które chciałyby wykonać własnoręcznie pracę w danej technice, ale nie chcą kształcić się i tworzyć samodzielnie w tej technice.
Na warsztacie tworzymy konkretną pracę, np. biżuterię, podkładki, zegar, ceramikę, obraz itp.
Na wstępie omawiam wszystkie materiały i zagadnienia niezbędnie do wykonania konkretnego dzieła.
Warsztat trwa 2,5-3 h

Oferta warsztatów > TUTAJ

Dofinansowanie kursów dla bezrobotnych

Firma BR DESIGN Barbara Łukasik-Razowska uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.24/00038/2024, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) przez wojewódzkie urzędy pracy wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.). Zapraszamy do współpracy instytucje i organizacje, kierujące na szkolenia osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach zleceń finansowanych ze środków publicznych.”).